Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Sofuoglu&Partners Hukuk Bürosu, mülkiyet sahiplerine ve yatırımcılara, mülkiyetin devri ve yönetimi konularında danışmanlık hizmeti vermenin yanında emlak alım satımı, kiralama, ayni ya da şahsi hak tesisi gibi çeşitli işlemlerin yapılması ve bunlara dair görüşmelerin yürütülmesi hususlarında da geniş tecrübe edinmiştir. Gayrimenkul alanındaki müvekkil portföyünde yabancı ve yerli birçok yatırımcı yer almaktadır.
Sofuoglu&Partners Hukuk Bürosunun gayrimenkul hukuku alanında verdiği hizmetlerden bazıları şunlardır:
• Tapu işlemleri
• Kiralama sözleşmeleri
• Ayni, şahsi hak tesisi sözleşmeleri
• Hukuki durum tespitinin yapılması ve raporunun hazırlanması (Due Dilligence)
• Alım – Satım sözleşmeleri
• Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi
• Gayrimenkul finansmanı
• Yabancıların mülk edinmesi