Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku

Günlük hayatımızda insan ihtiyaçlarının artması ve pek çok tüketim malının yaşamın  önemli bir parçası haline dönüşmesi ve yine üreticilerinin de artmış olması tüketici hukukunu  önemli kılmış, tüketici haklarının da önemini arttırmıştır.

Tüketici hukukuna ilişkin mevzuatta tüketici hakları düzenlenmiştir. Tüketici hukukuna dair yasal düzenlemelerin en başında Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gelmekte olup, yönetmelikler de (kanunun yönetmelikle düzenlenmesini belirtmiş olduğu konularda) konuyla ilgili düzenlemelerdir.

Tüketici Hukuku kapsamındaki sorunların çözümüne dair hukuki yollar, başvuru ve işlemler ile davalar Sofuoglu&Partners Hukuk Bürosunun çalışma alanları arasındadır.