Avukat Cem Murat Sofuoğlu

Avukat Cem Murat Sofuoğlu

-1957 yılında İzmit’de doğmuştur. İstanbul Saint Joseph Fransız Erkek Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine devam etmiş ve mezuniyetin ardından 1984 yılında İstanbul Barosuna kayıtlı olarak avukat görevini yapmaya başlamış, 28 yıldır serbest avukat olarak çalışmaktadır.

-1995 ve 1996 yıllarında Brüksel’de “Avrupa Birliği Patent Hukuku”,  Lüksenburg’da “Avrupa Birliği Rekabet Hukuku”, Londra’da “Avrupa Birliği Marka Hukuku”’na ilişkin uluslararası toplantılara katılmıştır.

– 1997 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde 6 ay süreli Uluslararası ilişkiler sertifika programına katılmıştır.

– 1999 yılında Arı Hareketi üyesi sıfatıyla Paris’de düzenlenen “ Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım süreci ile ilgili uluslararası programa konuşmacı olarak katılmıştır.

-2001 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde “ Avrupa Birliği ve Kurumları” konusunda yüksek lisans yapmıştır.

-Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı Bünyesinde “ Demokratik Değişim Gönülleri” grubunun kurucu üyesidir.  İstanbul Barosu bünyesinde bulunan ve kurulmasını teklif ettiği,  Avrupa Birliği Hukuku Komisyonu başkanlığını 2001-2004 yılları arasında yürütmüş olup, halen komisyonun eşbaşkanıdır.

-2003 yılında Kahire’de, 2004 yılında Berlin’de Avrupa Birliği tarafından desteklenen uluslar arası Mediterrenean Democracy Forum toplantılarında katılımcı olmuştur.
-2004 yılında Against Death Penalty adlı kuruluş tarafından Montreal’de ölüm cezasına dair düzenlenen uluslararası toplantıda tebliğ sunmuştur.

-2004-2009 yılları arasında Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı ile İsveç İstanbul Başkonsolosluğunun ortaklaşa düzenlediği ve 26 farklı şehirde planlanan “ Avrupa Yolunda İl İl Türkiye” konferanslarını yönetmiş ve tebliğler sunmuştur.

-Saint Joseph’liler Derneği’nde 2005-2007 yılları arasında yönetim kurulu üyeliği yapmış olup, halen aynı derneğin yönetim kurulu yedek üyesidir. Aynı zamanda İstanbul Anadolu Kulübü Derneği  ve Türk Parlamenterler Birliği  üyesidir.

-2007 yılında “EU Common Trade Policy in Turkey” adlı uluslararası programa katılıp, sertifika almıştır.

– 2008 yılında İstanbul Barosu tarafından düzenlenen “Türk Avukatların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Konusunda Aşamalı Eğitim Semineri” programına katılarak sertifika almıştır.

-2011 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından düzenlenen “Yeni Türk Borçlar Kanunu” ve “ Yeni Türk Ticaret Kanunu” sertifika programına katılmış ve her iki konuda da sertifika sahibidir.

– 2011 yılı Ekim ayında, Avrupa birliği tarafından Selanik’de düzenlenen “EU Rome” adlı hukuk programına İstanbul Barosu Avrupa Birliği Hukuku Komisyonu eşbaşkanı sıfatıyla katılmış ve sertifika almıştır.

– 2011 yılı Aralık ayında,  İstanbul İsveç Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen “ Turkey Today” isimli programda konuşmacı olmuştur.

-Bu güne kadar çeşitli gazete ve dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Kitap ve dergi çevirileri vardır. İyi derecede İngilizce ve Fransızca orta derecede İtalyanca bilmektedir.